زنان افغان

زنان افغان

http://albkmyz ظلم به زنان افغان وضعیت زنانِ افغانستان توی قرنِ 19 میلادی تقریباً هیچ شباهتی به امروزِ اونها نداره. درسته! ... مطالعه کنید
تجاوز به ژاپن

تجاوز به ژاپن

http://guh1tmc تجاوز به ژاپن کشور ژاپن تا قبل از جنگ جهانی دوم یک امپراتوری صنعتی و نظامی بود؛ اما بلافاصله ... مطالعه کنید